Daily Archives: 4 Մայիսի, 2022

Մայրենի

  1. Գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվող բառերը, օրինակ’ արդար- թ լսում ենք, դ գրում։

Թագավոր, որդի, սրբուհի,աղջիկ։

  1. Այդ բառերով կազմիր բառակապակցություններ։

Հզոր թագավոր

Կրթսեր որդի

Չքնաղ սրբուհի

Հնարամիտ աղջիկ

  1. Հատվածի վերաբերյալ կազմիր հարցեր։

Ինչո՞ւ էր թագավորի որդին սիրահարվել ծառի վրա։

Ինչո՞ւ այս ամենը կատարվեց😫

Մաթեմատիկա

Թեմա՝ Խառը թվերի բաժանում

Առաջադրանքներ

10 ամբողջ 5/12 : 4 ամբողջ 2/3 = 2 13/56
3 ամբողջ 5/12 : 2 ամբողջ 5/6 =41/34
1 ամբողջ 23/24 : 6 ամբողջ 3/4 =47/162
4 ամբողջ 3/7 : 10 ամբողջ 2/5 =155/364
4 ամբողջ 3/25 : 5 ամբողջ 7/100 =412/507
8 ամբողջ 2/11 : 5 ամբողջ 2/3 =270/187
2 ամբողջ 3/18 : 1 ամբողջ 5/12 =468/306
2 ամբողջ 3/36 : 5 ամբողջ 7/24 =1800/4572

Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում
կստացվի հավասարություն։
35 ամբողջ 1/7 · 2 ամբողջ 2/5 = 5 ամբողջ 6/7
26/43 ‧ 4 ամբողջ 3/10 = 2 ամբողջ 3/5
351/644 · 10 ամբողջ 2/9 = 5 ամբողջ 4/7