Category Archives: 20-21 ուստարի

English work for Summer

Կարդա տեքստը և պատասխանիր հարցերին:

At the Zoo

It is a sunny day. There are a lot of people at the zoo. Mike and Jane are at the zoo, too. They are with their mother and father. They are watching the animals. The lion is sleeping, the monkey
is eating a banana, the bears are playing, the kangaroo is jumping. They are very funny. Mike and Jane like animals. They go to the zoo at weekends:

1. Answer the questions /պատասխանիր հարցերին/

1. Are Mike and Jane at the zoo? Yes, they are in the Zoo.
2. What are they doing? They are watching the animals.
3. Is the lion jumping or sleeping? The Lion is sleeping.
4. What is the monkey eating? Monkey is eating banana.

5. Are the bears running? No, the Bears are playing.

6. What is the kangaroo doing? Kangaroo is jumping.
7. Do Mike and Jane like animals? Yes, they like them so much

2. . Complete the questions./լրացրու նախադասությունները, հարցերը/
a) 1. – What is the cat doing now?
– The cat is eating fish.
2. – What are rabbits doing now?
– The rabbits are running.
3. – What is the lion doing now?
– The lion is drinking water now.

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը

 1. My teacher teaches us English (teacher, teaches).
 2. He is a worker(work, worker).
 3. He swims well (swimmer, swims).
 4. Ann is the best swimmer of the team (swimmer, swims).
 5. Our teach is very kind (teaher, teach).

Ավարտիր նախադասությունները օգտագործելով հետևյալ բառերը (birthday, English,  Sunday, Monday)

 1. 1. My favourite subject is English.
 2. Today is my Birthday
 3. We have English on Monday
 4.  On Sunday we don’t go to school.

Կարդա և սովորիր նոր բառերը

Hello. It is Sunday. I don’t go to school. Our family is at home on Sunday. Today we have many guests and I must help my mother to cook a dinner. At ten o’clock I wake up, I wash my face and hands, make my bed and my brother’s bed. Then I go to the kitchen, where my mother is making our breakfast. Today we have an mushroom omelet, cheese and butter and an orange juice. After breakfast we clean the house and gօ to the kitchen again to cook a dinner. For dinner we must cook salads, cutlet and chicken with potato. For dessert we have a strawberry cake, candy and pancake. My mother is teaching me how to make a salad. We must hurry up, because our guests must come at six o’clock.     

Կարմիրով նշված նախադասությունները դարձրեք ներկա շարունակական:

I’m washing my face and hands, and making my bed,

I’m going to the kitchen.

Կապույտով նշված նախադասությունները դարձրեք ապառնի, իսկ կանաչով նախադասությունները՝ անցյալ: 

Blue                            

It is Sunday-It will be Sunday.

At ten o’clock I wake up- At ten o’clock I will wake up.

We clean the house -We clean will the house.

 For dessert we will have a strawberry cake.

Green

I don’t go to school. — I don’t went to school.

Our family is at home on Sunday.- Our family was at home on Sunday.

Today we have many guests .- Today we had many guests 

Vocabulary

To cook-եփել

hurry up- շտապել

To wake up-արթնանալ

To wash-լվանալ

Mushroom omelet- սնկով ձվածեղ

Cheese-պանիր

To clean-մաքրել

Cutlet-կոտլետ

Cake- տորթ

Candy- կոնֆետ

Pancake- ձիթաբլիթ

guest- հյուր

To be ready-պատրաստ լինել

to make a bed- անկողինը հավաքել

Կարող ե՞ս աղցան պատրաստել, իսկ ին՞չ բանջարեղեն ես օգտագործել աղցանիդ մեջ, գրիր, պատրաստիր , նկարիր:

Salat , cherry tomato, cucumber, avocado.

Լուսաբաց

Այս դեպքը  կատարվել է  շատ  վաղուց ։ Բասադդորն ու Կասադդորը հարևան  երկրներ  էին,բայց  միշտ պատերազմում էին, նրանց արքաները շատ ագահ  էին, միշտ  հարձակվոմ  էին միմյանց վրա։ Այս  անգամ  էլ, երկու  արքաները մեծ զորք  էին հավաքել և պատրաստվում էին  լուսաբացին սկսել  իրենց ճակատամարտը։ Այդ  գիշեր բոլոր  զինվորները սրում էին  իրենց թրերը, պատրաստում նետեր, ոմանք էլ կերակրում էին ձիներին։ Երբ արևի առաջին  շողերը   սկսեցին լուսավորել դաշտը, զինվորները  սկսկեցին մարտական  ձայներ  հանելով  վազել դեպի թշնամին, բայց առաջին զինվորները,  երբ թրերը  մերկացրած  ուզում էին միմյանց հարվածել, այդ պահին նրանց թրերը սառույց  դարձան և  փշրվեցին, այդպես  եղավ  նաև մյուս բոլոր  զենքերի  հետ և ոչ ոքի վնաս  չեղավ այդ  կռվում, այս  կախարդանքը  տեսնելով  բոլորը ապշեցին ու կանգ  առան, այդ  պահին ոչ ոք չհասկացավ ,թե ինչ եղավ, բացի Բասադդորի արքայազնից ու Կասադդորի արքայադուստրից,քանի  որ նրանք խնդրել էին Սառցե կախարդուհուն վերջ  տալ այդ մշտական  կռիվներին, որպեսզի թագավորները հաշտվեն միմյանց  հետ և իրենց ամուսնացնեն։ Ահա  այսպիսին էր կախարդական  լուսաբացը Բասադդորի ու Կասադդորի  միջև  ընկած  դաշտավայրում։

Մաթեմատիկա՝ 4-րդ դասարանի քննություն

1. Յոթ հազար երեք հարյուր ութ թիվը թվանշաններով գրելիս, ո՞ր կարգում է կլինի «3» թվանշան: 

1)    միավորների  2)    տասնավորների                      3)    հարյուրավորների     

4)    հազարավորների     5) ոչ մեկում:

 • Գտիր ամենամեծ քառանիշ և  ամենափոքր եռանիշ թվերի տարբերությունը: 

1)  9809                   2)  9989                      3)  9899                      4)  9909          5) 9000:

3.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը,  եթե արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 10 անգամ, իսկ  մյուսը  թողնենք նույնը: 

1)  կմեծանա  10 անգամ             2)  կփոքրանա 10 անգամ               3)  կփոքրանա10-ով

4)  կմեծանա10-ով                       5) նույնը կմնա:

4. Գտիր 4587թիվը  10-ի   բաժանելիս ստացված մնացորդը: 

1)   45                      2) 7                 3)   87             4)   58             5) 3:

5.  6785 < 67*5 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թիվը պետք է գրել, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն:

1) 7                           2) 4                             3) 9                              4) 8                 5) 5:

 • Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված նվազման կարգով: 

1)   5789, 5759, 7864, 4586

2)   7864, 5895, 5893, 5759

3)   5759, 7864, 5789, 5865

4)   5785, 5865, 7864, 5759

5)   3870, 3799, 3668, 4000:

7.   Եթե 6 կգ 400 գ –ը արտահայտենք գրամներով, ի՞նչ թիվ կստանանք : 

1) 6040                    2) 6400                       3) 64000         4) 640             5) 64:             

8.   40 րոպե տևողությամբ դասը սկսվեց 11:50: Դասի ճիշտ կեսին դասարան ներս թռավ մի ծիտիկ։ Ե՞րբ դա տեղի ունեցավ:ն

1) 11:30        2) 12:00          3) 12:10          4) 12:20          5) 12:30

9.Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ  է,  մյուսը` 18սմ:  Գտիր ուղղանկյան պարագիծը: 

1) 64 սմ                   2)  32 սմ                     3) 86 սմ                      4) 43սմ                       5)450սմ:

10. 200 • 9 + 200 — 9 արտահայտության արժեքը կլինի

1) 418                      2) 1909                       3) 2009                       4) 4018          5) 1991:

11.  Արամը մեկ վայրկյանում երեք քայլ է անում: Ինչքա՞ն ժամանակում կանի քսանչորս քայլ: 

24:3=8

Պատ.՝ 8 վարկյանում

12. Գրիր ամենամեծ եռանիշ թիվը, որը բաժանվում է և՛ 5-ի, և՛ 2-ի :

990

13.  78-24:2+5= 32 արտահայտության մեջ դիր փակագծեր, որ ճիշտ հավասարություն ստացվի:

(78-24):2+5=32

 14.  Տրված թվային հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և գրիր հաջորդ թիվը:

1 ,   7,   13,  19,   25,  31

  15. Ուղղանկյան երկարությունը 21սմ է,  իսկ լայնությունը 7սմ փոքր է:

  Գտիր այդ ուղղանկյան մակերեսը: 

Լուծում

21-7=14

21×14=294

Պատ.՝ 294 սմ

16. Մեկ բաժին գաթա պատրաստելու համար Կարինեին անհրաժեշտ է  700 գրամ ալյուր և 10 անգամ պակաս կարագ: Որքա՞ն կարագ է պետք Կարինեին  8 բաժին գաթա պատրաստելու համար:

Լուծում

700:10=70

70×8=560

Պատ.՝ 560 գրամ կարագ

Отчёт Русского язика (3-ое полугодие)

ГАЯНЕ ПАРВАНЯН

Сентябарь

Лада

Русский 22.09.20

Октябарь

Перевод 1,

Перевод 2

Мальчик

Антон

Мальчик огонёк

Дополнительная проверочная работа

Ноябарь

Лебиди

Синие листя

Школа будущего

Русский 17.10.20

Дектябарь

Слон

Русский 08.12.20

Русский 15.12.20

Февраль

Русский язык

русский

Март

Пасхальный кулич с клюквой- Рецепт

Մաթեմատիկայի ամփոփում 2021

ՔԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

LIVE WORK SHEETS

Արմինե Սաֆարյան

Սեպ․

Մաթեմատիկա

23.09.20

24.09.20

26․09․20

29.09.20

29.09.20

30․09․20

30.09.20

Հոկ․

Մաթեմ

01․10․20

02․10․20

07․10․20

08․10․20

Նոյ․

Մաթեմատիկա

10.11.20

12.11.20

17․11․20

18․11․2020

24․11․20

Classwork of Math

27/11/20

Տնային

Դեկ․

01.12.20

Տնային

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

17.12.20

Մաթեմատիկա

Մաթեմ

Փետ․

Մաթեմատիկա

Math

Մրտ․

Տն․ Մատ․

Math homework file

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Չինական պարիսպ(Մաթեմատիկական տվյալներ)

math

Ապր․

Math

Մաթեմատիկա

Տեղեկացնում եմ որ աշխատանքներ կան նաև տետրում

Չինական պարիսպ(Մաթեմատիկական տվյալներ)

The Great Wall of China at Jinshanling-edit.jpg

Դեռևս մ․թ․ա 7-րդ դարից սկսվել է պարսպի որոշ մասերի կառուցումը։ Այցելել է 16մլն մարդ։ Երկարությունը 21 196 կմ իսկ Բարձրությունը 5-8 մետր։ Համեմատելու համար կարելի է նշել, որ այդպիսի երկարություն ունի ամենափոքր երկիրը։ Այս հսկայական պարիպի քարը կրաքար է։ Կառուցելու ժամանակ օգտագործվել են հող, աղյուս, փայտ քար,ջուր և այլ բաներ։

English

Choose the correct preposition Ընտրիր ճիշտ նախդիրը

1. There was a garden in front of the woman’s house.

a) behind/ ետևում/

b) in front of /առջևում/

c) near /մոտ/

2. Snow White loved to stay at home with her mother.

a) with /հետ/

b) by

c) in front of

3. The girls often walked in the woods.

a) in

b) near

c) behind

4. The deer liked to sit beside them.

a) beside

b) with

c) behind

5. The girls walked hand in hand.

a) with

b) in

c) for

6. All the animals were very friendly to them.

a) with

b) to

c) for

7.

Match the opposite adjectives. Միացրեք հականիշները

8.

Բառերը տեղադրիր ճիշտ սյունակներում

To read, nose, bread, orange, leg, to play, white, seven, butter, to jump, milk, tea, apple, potato, book, black, to drink, pear, six, to eat, eight, to run, purple, red, one, tree, to write, green, copy-book, school, pen, pencil, tomato, eyes, hair, carrot, hand, eggplant, pencil-case

To read Orange Nose Bread Seven Book

To play White Leg Butter Six Copy-book

To jump Black Eyes Milk Eight School

To drink Purple Hair Tea One Pen

To eat Red Hand Apple Tree Pencil

To run Green Potato Pencil-case

To write Pear

Tomoto

Carrot

Eggplant

Մաթեմատիկա

Զբոսաշրջիկը 3 ժամ գնաց ավտոբուսով 80 կմ/ժ արագությամբ, այնուհետև՝ 2 ժամ գնաց ձիով 10 կմ/ժ արագությամբ: Դրանից հետո նրան մնաց անցնելու ևս 7 կմ: Որքա՞ն ճանապարհ էր նախատեսել անցնել զբոսաջրջիկը:

3×80+2×10+7=240+20+7=267

2.A վայրից միևնույն ուղղությամբ շարժվեցին երկու մեքենա: Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 2 ժամ հետո, եթե նրանցից մեկի արագությունը 70 կմ/ժ է, իսկ մյուսինը՝ 80 կմ/ժ է:

2×70=140

2×80=160

160-140=20

3. .Կովը մեկ օրում ուտում է 20 կգ խոտ: Որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ անասնապահին՝ 5 կովը մեկ շաբաթ կերակրելու համար:

շաբաթ=7 օր

5×20=100

7×100=700

700kg=7c