Category Archives: Uncategorized

Պատում

19.05.2022-ին մենք գնացինք Շենգավիթ հնատեղի թանգարան, մեզ պատմեցին հին ժամանակների մասին: Իմացանք որ, օբսիդյանը լավային ապակի է է, կենդանիների մանր ոսկորները օգտագործում էին ինչպես ասեղ,և լիքը նմանատիպ այլ բաններ։Հետո մենք գնացինք պեղումների, բաժանվեցինք խմբերի, ամեն մեկս գտանք հին կուժերի, սափորների մասեր: Իհարկե մեր պեղումները ։

Մայրենի

Այդ մասին նա հազար անգամ մտածել էր ու ոչ մի եզրակացություն չէր արել։

Դու ինչի՞ մասին ես մտածում, որ այդպես հանկարծակի վեր թռար։

Երբ ես մտածելու այդ մասին, աշխարհը փոխվում է աչքիս։

Երանի՜ մտածեի ու հետո անեիր, այդ դեպքում ամեն ինչ ուրիշ կլիներ։

Մտածեց, ամեն ինչ ծանր ու թեթև արեց ու որոշեց մենչև հեռանալն անպայման տեսնել նրան։

Մտածի, հետո՛ արա, թե չէ ստիպված անընդհատ ներողություն ես խնդրում։

Ես զարմացա։, Մենք տեսանք։, Դու փնտրում ես։, Դուք վազում եք։, Նա կտա։, Նրանք կհասնեն։

Հին Հայկական ուտեստներ․ ՆԱԽԱԳԻԾ

Նախագծի իրականացման վայր- Ավագ դպրոց

Նախագծի իրականացման օր- Մայիսի 11 10:30

Մասնակիցներ՝ հայրենագիտության խմբի սովորողներ

Արփի Փարադյան 4-2

Իռեն Սանդոյան 4-2

Եվա Դուզդաբանյան 5-3

Լուիզա Գևորգյան 5-3

Բելլա Փիլոյան 4-2

Համակարգող՝

Նարե Մաթևոսյան 5-1

Իմ առաջարկով ուսումնասիրում ենք հին հայկական ուտեստներ, տարածաշրջանային առանձնահատկությունները, բաղադրատոմսերը այնուհետև կպատրաստեք և կկազմակերպենք հյուրասիրություն։

Առաջարկում ենք հետևյալ ուտեստները՝

Տավուշի Բորանի🥣

Մշոշ🥗

mayreni

 1. Ինչպե՞ս թագավորը պատժեց իր գիտնականներին, դու ի՞նչ կանեիր նրա փոխարեն։
  Թագավորը գիտնականներին աքսորեց:
  Ես թագավորի փոխարեն կսպանեի նրանց:
 2. Ի՞նչ կանեիր դերվիշի փոխարեն, կշարունակեի՞ր պայքարել։
  Այո
 3. Թվարկիր հերոսներին, նրանց բնութագրիր մեկ դիպուկ բառով։
  Դերվիշ-լուռ
  Թագավոր-դաժան
  Գիտնականներ-անգետ
  Ջուլհակ-հնարագետ
 4. Քեզ դուր եկած հատվածը պատմիր։
  Ես դուր եկած հատված չունեմ:

Մայրենի


2․ Երկրորդ հատվածից դուրս գրիր 5 ածական և 5 գոյական։

Գոյական-թագավոր, գիտնական, տանիք, ցորեն, տուն

Ածական-հասարակ, տարօրինկա, ինքնաշարժ, հիմար, մութ
3․ Հատվածից դուրս գրիր անձ և իր ցույց տվող գոյականներ։

Ծերունի-վարպետ,ջուլհակ

Հնարագիտություն, թագավոր, կտավ, կախարդական, անմահական, գլուխ, արհեստասեր բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր, որոշի՛ր կազմությունը։

հնարագիտություն-հնարք-գիտություն-Բարդ ածանցավոր-ություն

թագավոր— թագ-Ածանցավոր-ավոր

կտավ-Պարզ բառ

կախարդական-կախարդ-Ածանցավոր-ական

անմահական-անմահ-Ածանցավոր-ան,ական

գլուխ-պարզ

արհեստասեր-արհեստ,սեր- Բարդ բառ
6․ Հատվածը վերնագրիր բառով, ապա բառակապակցությամբ։

Անսպասելի-Անսպասելի հանդիպում

Ագարակում ձի քշելիս

Եկուշաբթի օրը մենք՝ Հայրենագետների ակումբի սովորողներով որոշեցինք գնալ <<Ագարակ>> ։ Ագարակում մենք խնամեցինք և մաքրեցիք իմ սիրելի ձի <<Մաշաին>>, այնուհետև վարեցինք նրան։Շատ անսովոր զգացմունք էր

Russian

Самостоятельная работа
Составьте словосочетания ( работа в блогах):
О б р а з е ц: новый – дом, улица, здание, магазины.
новый дом, новая улица, новое здание, новые магазины.


Старый – плащ, шапка, пальто, вещи; — старый плащ, старая шапка, старое пальто, старые вещи.

Белый – костюм, сумка, платье, брюки; — белый костюм, белая сумка, белое платье, белые брюки.

Чёрный – карандаш, ручка, кресло, портфели; — чёрный карандаш, чёрная ручка, чёрное кресло, чёрные портфели.

Обыкновенный – день, история, задание, вещи; — обыкновенный день, обыкновенная — история, обыкновенное задание, обыкновенные вещи.

Оригинальный – журнал, одежда, здание, телепередачи; оригинальный журнал, оригинальная одежда, оригинальное здание, оригинальные телепередачи.

Высокий – человек, студентка, дерево, здания; высокий человек, высокая студентка, высокое дерево, высокая здания.

Последний – день, страница, письмо, страницы; последний день, последная страница, последное письмо, последные страницы.

Вчерашний – разговор, лекция, собрание, газеты; вчерашний разговор, вчерашная лекция, вчерашние собрание, вчерашные газеты.

Соседний – класс, комната, общежитие, дома; соседний класс, соседная комната, соседные общежитие, соседние дома.

Летний – день, погода, платье, каникулы; летний день, летная погода, летное платье, летные каникулы.

Зимний – спорт, одежда, пальто, месяцы; зимний спорт, зимная одежда, зимное пальто, зимные месяцы.

Сегодняшний – урок, газета, задание, новости; сегодняшний урок, сегодняшная газета, сегодняшное задание, сегодняшные новости.

Ածականներ

Ամենից վատ, վատագույն
Ամենից գեղեցիկ, ամենագեղեցիկ
Ամենաբարձր, ամենից բարձր
Ազնվագույն, ամենից ացնիվ
Ամենահզոր, հզորագույն
Ահեղագույն, ամենաահեղ
Ամենահամեստ, ամենից համեստ
Ամենից հին, հնագույն
Ծանրագույն, ամենածանր
Ամենից լուրջ, լրջագույն
Խոշորագույն, ամենախոշոր

 1. Ամենից հին, հնագույն 2. ամենից լայն, լայնագույն 3. ամենից երկար, երկարագույն 4.ամենահազվադեպ, հազվադեպագույն 5. ամենաթանկ, թանկագույն 6. ամենաառաջին, ամենից առաջին, առաջնագույն

Առաջադրանք

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

Բառարան՝

Սովդաքար — վաճառական
Համքար — արհեստակից
Հոգոց — հոգեհանգստյան արարողություն

Գրավոր աշխատանք

 • Քեզ անծանոթ բառերը դուրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Անծանոթ բառ չունեմ։

 • Թվարկի՛ր հերոսներին և բնութագրի՛ր նրանց  մեկ դիպուկ բառով:

Թագավոր, Վաճառական, գյուղացի, տղա ․․․

 • Փորձի՛ր ապացուցել, որ թագավորը՝

ա. խելացի ու հնարամիտ էր

Թագավորը խելացի ու հնարամիտ էր, որովհետև նա կարողացավ հասկանալ թե ով է բարի ու ճշմարիտ տղան, թե վաժառականը։

Թագավորը ճիշտ որոշում կատարեց երբ որոշեց, որ վաճառականի գումարի կեսը պիտի լինի տղաի մոտ։ Այդ որոշումը ճիշտ էր, որովհետև երբ վաճառականին հարցրեցին, որ ուզում է արդյոք, որ տղաին կախեն, «ո՛չ, ոչինչ չունեմ ասելու, թող տանեն կախելու»։ Իսկ երբ Վաճառականին տարան կախելու տղան ասաց «Տե՛ր արքա, ես խղճում եմ նրա զավակներին, ես մտնում եմ նրանց դրության մեջ։ Նրա որդիքը պետք է լացեն, որ իրանց հորը կենդանի թաղում են։ Ես ոչ մի պահանջ չունեմ նրանից և հրաժարվում եմ մի որևէ վարձատրությունից»։
գ.  բարի էր:

4. Մեղադրի՛ր վաճառականին:
Վաճառականը սրիկա էր, որովհետև նա քիչե մի կոպեկ էր գործակատարին չի տվեր և հետո ել ասում է, որ գրծակատարին տանեն կախեն։

5. Մեղադրի՛ր գործակատարին:

Ես մեղադրում եմ գրծակատարին, որովհետև նրան մայրը ասել էր, որ վաճառականի հետ չհակաճառեր գումարի պահով իսկ նա գնաց և սկսեց հակաճառել։