Daily Archives: 11 Հունվարի, 2021

Այսօր ամփոփում

Այսօր մենք գնացինք դպրոց երկար արձակուրդից հետո։Ես ընտրել եմ մաթեմաթիկական խումբը և այսօր մենք սարքեցինք խաչբառ և խնդիրներ։

https://narematevosyan.home.blog/2021/01/11/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b9%d5%a2%d5%a1%d5%bc%d5%a5%d6%80/

Շատ հետաքրքիր էր

Մաթեմատիկական թիմ

Ուղանկյան պարագիծը 800 սմ է։ Ուղանկյան լայնությունը 150սմ է։ Գտեք ուղանկյան երկարությունը։

լուծում

800-300=500

500:2=250

Դավիթը ունի 4590դր․։ Շոկոլադե տորթ գնելու համար նրան հարկավոր է 6500դր։ Ո՞րքան գումար է հարկավոր Դավիթին, որ կարողանա գնել շոկոլադե տորթի կեսը և քանի՞ դրամ կմնա իր մոտ։

Լուծում

6500։2=3250

4590-3250=1340

հարկավոր է-3250դր․

մնում է-1340դր․