Daily Archives: 12 Հունվարի, 2021

Օրվա ամփոփում 12․01․21

Այսօր մաթեմատիկայի ջոկատում մենք Տավուշի բառբառով գրել ենք օրհնանքներ և անեծքներ։Մենք նաև տրամաբանական խնդիրներ էինք լուծում և նույն թեմայով գրում քո խնդիրը։Դպրոցում առավոտյան արեցինք ընդանուր պարապունք և երգեցինք մեր ավետիսները։

Օրվա նյութերը

Ազգագրության փառատոն 2021

Տրամաբանական խնդիրներ

Տրամաբանական խնդիրներ

Ինչպես երեք հատ երկուսով ստանալ 24։

22+2=24

Չորս հատ երկուսով ստանալ 111։

222։2=111

Իմ ստեղծածը

Չորս հատ չորսով ստանալ 111

444։4=111

Երեք հատ 3-ով ստանալ 11

33։3=11

Ազգագրության փառատոն 2021

Օրհնանքներ

Գեշ օրի հասրաթ մնաս- Վատ օրի կարոտ մնաս

Կթնեիդ կանաչի- ձեռքերդ զորանա

Գեշ օրդ քեփ անելով անց կենա- Վատ օրդ ուրախ անցնի

Արևդ երգարի-Կյանքդ երկարի

Անեծքներ

Ապրանքդ անտեր մնա- Կենդանիներդ անտեր մնան

Բալքի վերջին ուտելդ լինի-Երանի վերջին ուտելդ լինի

Բողազդ մահ մտնա- Մահանաս