Daily Archives: 20 Փետրվարի, 2021

Մաթեմատիկա

1.Մի դարակում կա 50 գիրք, իսկ մյուսում՝ 95: Եթե բոլոր գրքերը տեղավորվեն մեկ դարակում, ապա կարելի՞ է պնդել, որ դարակում գրքերի թիվը բազմապատիկ կլինի 5-ին:

95+50 =145

145:5=29

2. Գտիր 53-ը 5-ի բաժանելիս առաջացած մնացորդը:

53:5=10(3)մն

3. Կլորացրու մինչև մոտակա տասնյակը.

14-20

48-50

55-60

4.325, 3519,34,54302,63104,1358 թվերի բազմությունից ընտրիր այն թվերը, որոնց հարյուրակների կարգում կա 3 կարգային միավոր:

325

5.Արտահայտիր մետրերով.

4 կմ 500մ 100 սմ-4600մ

700 դմ 45 մ 500 սմ-7545մ