Math

1. Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 63 սմ և 87 սմ են:Արդյո՞ք ուղղանկյան պարագծի արժեքը 5-ի բազմապատիկ է:

2×63+2×87=300(այո)

2.Կլորացրու մինչև մոտակա տասնյակը.

94-90

67-70

45-50

3.Գտիր 82 բոլոր բաժանարարները:

1,2,41,82

4. Գրիր  14-ի բոլոր երկնիշ բազմապատիկները:

14,28,42,56,70,84,98

5. Հաշվիր բաժանման մնացորդը:

27:2=13(1mn)

14:5=2(4mn)

567:2=283(1mn)

426:7=60(6mn)

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s