Բայ

ա)ամպ-ամպանալ, ծաղիկ-ծաղկել, վար-վարել, կար-կարել, երգ-երգել, ժողով-ժողովել, օճառ-օճառել։

բ)գող-գողանալ, վախ-վախենալ, քար-քարանալ, մահ-մահանալ, մանուկ-մանկանալ, էջ(իջ)-իջնել, մայր-մայրանալ։

Գեղեցիկ-գեղեցկանալ, հպարտ-հպարտանալ, տգեղ-տգեղանալ, մեծ-մեծանալ, փոքր-փոքրանալ, չար-չարանալ, չոր-չորանալ, թարմ-թարմանալ, խոնավ-խանավանալ, սև-սևանալ, բարձր-բարձրանալ, մար-մանրանալ, ճերմակ-ճերմականալ, դալուկ-դալկանալ, ծանր-ծանրանալ։

Բը՜զզ-բզզոց-բզզալ, դը՜ռռ-դռռոց, դռռալ, չրը՜խկ-չրխկոց, չրխկալ, խը՜շշ-խըշշոց, խշշալ, ծ՜իվ-ծ՜իվ-ծվծվոց, ծվծվալ, տը՜զզ-տզզոց, տզզալ, կը՜ռռ-կռռոց,կռռալ, թը՜խկ-թխկոց, թխկալ, մը՜ռռ-մռռոց, մռռալ։

Երրորդ-երորդել, ուշ-ուշանալ, շտապ-շտապել, մոտ-մոտենալ, մերձ-մերձանալ, հեռու-հեռանալ, դանդաղ-դանդաղել, հաճախ-հաճախել, կրկին-կրկնել։

Նստ-նստել, սահ-սահել, վազ-վազել, կարդ-կարդալ, խաղ-խաղալ, տես-տեսնել, հաս-հասնել, հագ-հագնել, փախ-փախնել, սառ-սառել, թիռ-թռչել։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s